รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ FSC และPEFC

05 พฤษภาคม 2563

ตามที่บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2563 View 796 Post by Admin

กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส.มอบเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

คุณโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการบริหาร “กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส.” พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

14 มีนาคม 2563 View 551 Post by Admin

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของไทย ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของไทย ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ)

13 มีนาคม 2563 View 639 Post by Admin

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มอบ "สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

21 กุมภาพันธ์ 2563 View 584 Post by Admin

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มอบ "สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ และคุณสุอาภา ดารารัตนโรจน์ ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ. เอส.เปเปอร์ จำกัด

20 กุมภาพันธ์ 2563 View 535 Post by Admin

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มอบ "สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ และคุณสุอาภา ดารารัตนโรจน์ ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

08 กุมภาพันธ์ 2563 View 609 Post by Admin

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มอบ "สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการและตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ. เอส.เปเปอร์ จำกัด ได้ส่งมอบสนามเด็กเล่นในโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re The Playground”