รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
20 ก.ย. 62 View 861 Post by Admin
แชร์

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยบริจาคข้าวไรซ์เบอร์รี 1,200 กิโลกรัม และกระดาษทิชชู่กว่า 30,000 ม้วน รวมจำนวนเงินมูลค่ากว่า 200,000 บาทซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ร่วมกับ ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี