รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
21 ก.พ. 63 View 1405 Post by Admin
แชร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ และคุณสุอาภา ดารารัตนโรจน์ ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ. เอส.เปเปอร์ จำกัด ได้ส่งมอบชิงช้าในโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re The Playground” ให้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีจ่าสิบเอกเกษม บุญไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการจักรวาล จารุรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ เป็นตัวแทนรับชิงช้าดังกล่าว
#สนามเด็กเล่น #YourePlayground #Paper #Printing #กระดาษเพื่อเด็กและสังคม #csr #เพื่อสังคม