รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
13 มี.ค. 63 View 1479 Post by Admin
แชร์

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ได้ส่งมอบชิงช้าในโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re The Playground” ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้อำนวยการพิทยา แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า เป็นตัวแทนรับชิงช้าดังกล่าว
#สนามเด็กเล่น #YourePlayground #Paper #Printing #กระดาษเพื่อเด็กและสังคม #csr #เพื่อสังคม