รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
14 มี.ค. 63 View 1432 Post by Admin
แชร์

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของไทย ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่                

ภายในงานมีนิทรรศการแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ โซนให้คำปรึกษาโดยผู้เชียวชาญด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือ