รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

กระดาษปรุ๊พ C.A.S.Paper Mill (ม้วน)

กระดาษรีไซเคิลแท้ 100% เหมาะสำหรับพิมพ์หลังสือพิมพ์หรือตำราเรียน

ชนิดกระดาษ :
กระดาษปรุ๊พ
ยี่ห้อ :
C.A.S.Paper Mill
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :
  • Soy ink
เอกสารรับรอง
( ดาวน์โหลด )
หน่วย :
ม้วน
ราคาต่อกิโลกรัม :
28.50 บาท
13,173.84บาท