รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

กระดาษน้ำตาล OJI (ม้วน)

ชนิดกระดาษ :
กระดาษน้ำตาล
ยี่ห้อ :
OJI
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :
เอกสารรับรอง
หน่วย :
ม้วน
ราคาต่อกิโลกรัม :
18.50 บาท
10,392.38บาท