รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

กระดาษน้ำตาล (ห่อของ) OJI (รีม)

1 รีม = 100 แผ่น

ชนิดกระดาษ :
กระดาษน้ำตาล (ห่อของ)
ยี่ห้อ :
OJI
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :
เอกสารรับรอง
หน่วย :
รีม
ราคาต่อกิโลกรัม :
19.00 บาท
627.48บาท