รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

กระดาษ MG Kraft Kraft Paper (รีม)

ชนิดกระดาษ :
กระดาษ MG Kraft
ยี่ห้อ :
Kraft Paper
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :
เอกสารรับรอง
หน่วย :
รีม
ราคาต่อกิโลกรัม :
56.00 บาท
1,288.28บาท