รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

กระดาษ Food Grade อเนกประสงค์ Foopak (รีม)

ชนิดกระดาษ :
กระดาษ Food Grade อเนกประสงค์
ยี่ห้อ :
Foopak
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :
เอกสารรับรอง
หน่วย :
รีม
ราคาต่อรีม :
1,100.00 บาท
1,177.00บาท