รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

สินค้า

แนะนำ

เกี่ยวกับเรา

C.A.S PAPER

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 เดิมในชื่อ บริษัท เจริญอักษร จำกัด ซึ่งธุรกิจแรกของบริษัทคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ  และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติม
 • MOST RELIABLE

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่าห้าทศวรรษ ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการไว้วางใจ

 • CONSISTENCY

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • BELIEF IN TEAMWORK

  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการทำงานของพนักงานทุกคน สามารถทำให้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • SERVICE MIND

  บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท

COMMUNITY TALKS