รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการค้ากระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยและภูมิภาคอินโดจีน”

พันธกิจ

 • บริษัทจะต้องเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือได้ทั้งกับลูกค้า และคู่ค้า
 • ปฏิบัติกับลูกค้าเสมอต้นเสมอปลาย
 • สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์กระดาษให้กับบุคลากรและลูกค้า
 • ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก

 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

 • พ.ศ. 2563
  ยุคปัจจุบัน ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่องานพิมพ์ทุกประเภท ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ กระดาษเพื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ กระดาษเพื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ชนิดสำเนาในตัว และกระดาษเพื่อสำนักงาน
 • พ.ศ. 2536
  ยุคการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดครั้งที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2536 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนถ่ายเทคโลยีอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายนำเข้ากระดาษอาร์ต และกระดาษพิเศษ เพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สำหรับเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • พ.ศ. 2531
  ยุคการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดครั้งที่ 1 ในปีพุทธศักราช 2531 บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ และกระดาษคาร์บอน
 • พ.ศ. 2514
  ยุคก่อตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 เดิมในชื่อ บริษัท เจริญอักษร จำกัด ซึ่งธุรกิจแรกของบริษัทคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว

บริษัทในเครือ