รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
25 มี.ค. 63 View 2682 Post by Admin
แชร์

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ ตระหนักและมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กับพนักงานดังนี้
1.ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงในทุกกรณี และหากมีคนในครอบครัวของพนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พนักงานต้องเข้าแจ้งชื่อและประเทศ เพื่อพิจารณาการหยุดงานเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน

2.ทางบริษัทฯ  ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกท่านก่อน – หลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ หากพบพนักงานที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวทางบริษัทฯจะให้ออกจากพื้นที่ทันที

3.ทางบริษัทฯ  จัดเตรียมเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70% ไว้ตามจุดต่างๆของบริษัท และรถขนส่งสินค้าทุกคัน

4.ทางบริษัทฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พนักงานขับรถและพนักงานขับรถทุกคัน ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

5.ทางบริษัทฯ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในและภายนอก โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยยังคงเคร่งครัดใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง